בואו איתי לארץ הפיות, בקייטנה השבועית נפסל שלב אחר שלב ארץ פיות 
סילסבוס
חוריפ

בואו לקייטנת פלסטלינה ארץ הפיות